לצורך שחרור הטובין עפ"י חוק ישנם תשלומים נוספים – המשולמים לגורמים אחרים (ולא לרשות המיסים) שצריך להביא בחשבון מלבד עלות המוצר והמסים הן: עלויות המשלוח, עלויות הביטוח, 

עמלות - שחרור הטובין מפיקוח המכס ע"י חברות בלדרות/עמילי מכס/לשכת המסחר, 

כרוך בתשלום עמלות מיסי נמל ודמי אחסנה עבור השרות שהן נותנות. קיימות אגרות המשולמות על ידנו ישירות למכס כגון: אגרת רשימון, אגרת מחשב ואגרת בטחון – עליהן אין לנו כל שליטה. 

לעלויות אלה מתווספת עמלת טיפול של החברה. חישוב המיסים עפ"י חוק הינו על בסיס ערך המוצר פלוס ערך ההובלה. 

כל מוצר בעל ערך של מעל 75$ חייב במע"מ כחוק.להלן טבלה לעמלות היבוא:ערך חבילה (לפי $)


מחיר (כולל מע"מ)

75$ - 150$

105 ₪

151$ - 200$

185 ₪

201$ - 300

234 ₪

301$ - 400

357 ₪

401$ - 500

430 ₪

501$ - 999$

460 ₪

1000$ - 9,999$

496 ₪


הוצאות נוספות הכרוכות בתהליך השחרור:

 • אגרות אחסנה (ממ"ן/ סוויספורט) – ממ"ן הינו גוף בפיקוח המכס אשר מספק שירותי אחסון, יבוא ויצוא בפיקוח המכס. ממ"ן גובים עמלה בגין אחסנת המשלוח בהתאם למשקל הטובין ובגין כל יום אחסנה מרגע הגענו ארצה.
  להלן  קישור לעלויות האחסנה -  ממן \ סויספורט
 • רשות המיסים – המכס פועל על פי תקנות ופקודות המכס שנקבעו על ידי המדינה ובה מופרטים החוקים לגבי גובה המיסים וחוקיות היבוא (אישורים מיוחדים הדרושים לשחרור מטענים בעת יבואן ארצה. באתר זה תוכלו לבחון את עלות המיסים הנדרשת לסוג המוצר שבחרתם לייבא ארצה , מבעוד מועד. להלן קישור לאתר רשות המיסים


הערות ועמלות נוספות במידה וידרשו:

 • המחירים המוצגים במחשבון, מותנים בערך הטובין וסוג הטובין .
 • המחירים מוצגים בשקלים
 • המחירים הנקובים כוללים מע"מ
 • בדיקה פיזית – במידה ותידרש על ידי המכס – תחויב בעמלה של 150 ₪
 • דמי טיפול במסמכי חוקיות על מול רשויות הממשלה: 300 ₪
 • דמי טיפול משלוח מיוחד - 155
 • משלוחים בערך של $500 - $100 (אגרת מחשב 18 ₪).

  משלוחים בערך של  $1000 – $500 (אגרת מחשב 18 ₪ + אגרת ביטחון 41 ₪)