1. מי אתם? מה אתם? לא שמעתי ולא מכיר אנו חברת GCX גלובל קורייר אקספרס, חברת בלדרות ותיקה, שעיקר עיסוקה הוא טיפול במשלוחים של טובין הנרכשים באופן מקוון והמועברים אלינו מספקים/יצרנים בחו"ל לשחרור מהמכס בארץ. לאחר שחרור מהמכס, אנו דואגים למסירת הטובין ללקוחות בישראל.

 2. מי נושא באחריות למוצר שהזמנתי? אנו חברת שילוח שעיסוקה טיפול במשלוחים של טובין הנרכשים מספקים בחו"ל. 
  האחריות לטובין הינה של הספק בלבד, למעט במקרה בו נגרם נזק לטובין בעת שאלו היו בחזקתנו או בשליטתנו. 
  כל תלונה או דרישה בקשר עם הטובין שנרכשו לרבות אי התאמה, פגם, הטעיה, טעות וכיו"ב, יש להפנות אל הספק בלבד.
   
 3. מדוע אני צריך לשלם מיסים? על-פי חוקי מדינת ישראל, ישנם מיסים שונים החלים על יבוא של טובין כגון: מע"מ, מס קניה, וכיו"ב. 
  בנוסף, קיימים היטלים/אגרות על טובין מסוימים מטעם רשויות כגון: משרד הבריאות, משרד התקשורת ומשרד התחבורה.
  בייבוא טובין בדואר או במשלוח אוויר חל פטור מתשלום מסים על טובין שערכם אינו עולה על 75 דולר ארה"ב (למעט טבק ואלכוהול/ משלוחים המכילים טובין המצריך אישור של משרד ממשלתי כמו תחבורה/תקשורת/ בריאות ועוד). 
  אם ערך הטובין הינו בין 75 דולר ארה"ב ל-500 דולר ארה"ב יהיו הטובין פטורים מתשלום מיסים, למעט תשלום מס קנייה (אם חל), ומע"מ(המע"מ מחושב מתוך ערךCIF  הכולל את עלות הטובין + ערך הובלה וערך יחסי לביטוח). 
  טובין שערכם עולה על 500 דולר ארה"ב חייבים בתשלום מלוא המסים החלים עליהם בדומה ליבוא מסחרי, גם אם נשלחו ללא תמורה מאדם פרטי ואפילו אם הם משומשים. 
  מידע נוסף ניתן למצוא במדריך ליבוא אישי של דואר חבילות (את שיעורי המסים החלים על טובין שונים שנהוג להביאם ביבוא אישי ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים)
  פרטים לגבי חוק המכס נמצאים באתר רשות המסים בכתובת: https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx 

 4. מדוע אני צריך לשלם דמי טיפול בשחרור? הליך שחרור טובין מהמכס כרוך בפעולות פיסיות מול המכס המצריכות כוח אדם ומערכות טכנולוגיות. 
  כמו כן, במסגרת השחרור, יכול ונדרש אף לשלם סכומי היטלים/אגרות  המוטלים על ידי רשויות ממשלתיות רלוונטיות. 
  בנוסף, לצורך שחרור טובין מסוימים יכול ונדרש לשלם תשלומים נוספים לגורמים המצוינים לעיל, כגון: אגרת רשימון, אגרת מחשב, אגרת בטחון, אגרת ניטול של מסוף המטענים, עלויות אחסנה (היה והמשלוח אינו משוחרר תוך פרק הזמן הקצוב למשלוח בלדרות כחוק). על עלויות אלה אין לנו כל שליטה והן אינן משולמות לנו
  לעלויות אלה מתווספים דמי טיפול של החברה בגין הטיפול המקצועי. חישוב המיסים על-פי חוק הינו על בסיס ערך המוצר פלוס ערך ההובלה. 
  כל מוצר בשווי של מעל 75 דולר ארה"ב חייב במע"מ כחוק. באפשרותך כמובן לבחור לשחרר את המוצרים באופן עצמאי ותוכל למצוא את כל המידע עבור כך באתר של לשכת המסחר, אתר רשות המיסים או באתרים של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. ע
  ם זאת, למיטב ידיעתנו, גם שחרור עצמאי באמצעות לשכת המסחר כרוך בדמי טיפול של לשכת המסחר עצמה. 
  כאמור, תוכל לברר את מחירון לשכת המסחר באתר הרלוונטי.  
   
 5. באתר ממנו רכשתי צוין שעליי לשלם מיסים במדינת היעד אך לא צוינו דמי טיפול. אם כן, מדוע עליי לשלם לכם דמי טיפול?  
  לצערנו, אין לנו כל שליטה על פרסומים באתרים שאינם בשליטתנו.  אתה רשאי כמובן לפנות לאתר ממנו רכשת ולבדוק זאת מולו. 
  עם זאת, אנו כאמור פועלים על-פי חוקי מדינת ישראל שדורשים הליך שחרור ממכס בגין יבוא אישי של טובין. 
  הליך זה כרוך בפעולות פיסיות מול המכס המצריכות כוח אדם ומערכות מידע טכנולוגיות – בגין שירות זה שאנו מבצעים אנו גובים דמי טיפול
  דמי הטיפול משתנים כמובן בהתאם לסוג הטובין, ערך הטובין, הליך השחרור ועוד. 
  באפשרותך כמובן לבחור לשחרר באופן עצמאי את הטובין ואת כל המידע לכך תוכל למצוא באתר לשכת המסחר, באתר של רשות המיסים או באתר של המשרד הממשלתי הרלוונטי. 
  עם זאת, למיטב ידיעתנו, גם שחרור עצמאי באמצעות לשכת המסחר כרוך בדמי טיפול של לשכת המסחר עצמה. 
  כאמור, תוכל לברר את מחירון לשכת המסחר באתר הרלוונטי.  

 6. איפה זה כתוב ומה אני יכול לעשות? באתר רשות המיסים של מדינת ישראל מופיע החוק כלשונו, והוא גלוי לציבור, שעל פיו מוצר בשווי של מעל 75 דולר ארה"ב חייב בתשלום מע"מ כחוק. 
  בנוסף, תשלומים נוספים ו/או היטלים שיכולים לחול בהתאם לטובין שהוזמנו מופיעים באתרים של משרדי הממשלה השונים והרלוונטיים לטובין כגון משרד התקשורת, משרד הבריאות, משרד התחבורה וכיו"ב. 
  חשוב לציין כי בנוסף על כך מוצרים מסוימים  עלולים להידרש לבדיקה פיזית באמצעות אותם משרדים ממשלתיים רלוונטיים.

 7. האם אני מחויב להשתמש בשירותי העמילות, השחרור וההפצה שלכם? האם אני יכול לשחרר עצמאית? 
  כאמור, הינך רשאי לשחרר את הטובין עצמאית באמצעות לשכת המסחר או בכל דרך אחרת שתבחר ותראה לנכון ואז לא תחויב בדמי טיפול מצדנו. 
  עם זאת, למיטב ידיעתנו גם לשכת המסחר גובה דמי טיפול בגין שחרור ממכס, אך הנך רשאי כמובן לבדוק זאת באופן עצמאי.

 8. לא שילמתי את הסכום הזה עבור מוצר שרכשתי, שילמתי פחות
  עלייך להעביר לנו דרך האתר את החשבונית התקינה בצירוף מספר המשלוח שנשלח אליך, על מנת שנוכל להתאים את החשבונית למספר המשלוח ואנו נברר זאת עם הספק ונעדכן אותך בהתאם. בשלב הבירור, המשלוח יאוחסן תחת השגחת המכס ועשויות להיות עלויות אחסון של המכס שיחויבו ממך בהתאם. אלה הוראות החוק ואנו כפופים לו ופועלים לפיו ואין לנו כל שליטה על עלויות אחסון אלו.
   
 9. שילמתי את כל העלויות והמיסים לספק. ככל ואין ברשותנו תיעוד לכך והדבר אינו מצוין בתעודת המשלוח שנמסרה לנו על ידי הספק, אנו נברר את העניין מול הספק בחו"ל ונעדכן אותך בהתאם. 
  לתשומת ליבך, כי בשלב הבירור, המשלוח יאוחסן כחוק תחת השגחת המכס ועשוי לגרור עלויות אחסנה נוספות. 
  אם אכן מדובר במשלוח שעלויות השחרור שולמו מראש, המשלוח ישוחרר ויגיע אליך (ללא עלויות נוספות, פרט  לתשלום דמי אחסנה במידה ויהיו. אם לא כך המצב, ניצור עמך קשר בשנית על מנת לגבות את עלויות בגין טיפול בשחרור ואת דמי האחסנה. 
  לתשומת ליבך  עלויות אחסנה במסוף המטענים בנתב"ג חלים על היבואן (קרי – עליך) ובהתאם לאמור לעיל, אנו רשאים לחייבך בגינם בהתאם. 
  תשלום זה מועבר ישירות למסוף המטענים ואין לנו כל שליטה עליו והוא נדרש עפ"י החוק. 
   
 10. לא מעונין לשלם ומעונין להחזיר את המשלוח לספקבמצב שכזה, אנו נעדכן סירוב לתשלום לנציגינו בחו"ל שינחו אותנו בהחלטת הספק/המוכר. עד אז ועל פי חוק, המשלוח יאוחסן במסוף המטענים תחת פיקוח המכס עד להודעה חדשה. 
  חשוב לציין כי היה ותתחרט ותבקש לשחרר בהמשך את המשלוח, יצטרפו לדמי הטיפול בשחרור שלנו, דמי אחסנה בגין כל יום שהמשלוח אוחסן במכס, בהתאם לחוק. 
  כאמור, מדובר בדמי אחסנה שמועברים ישירות למסוף המטענים ואין לנו כל שליטה עליהם שכן הם נדרשים עפ"י החוק. 
  אנו ממליצים לך במקביל לפנות למוכר/ספק ולפתוח בקשה להחזרה. שים לב, שהחל מרגע החלטתך לסרב להשתמש בשירותינו לשחרור המשלוח, אנו מונחים מנציגינו בחו"ל שלא לקבל הנחיות מהקונה אלא מהמוכר בלבד ולכן לצערנו, לא יהיה עוד באפשרותנו לסייע לך. 
  באפשרותך לזרז את ההליך באמצעות פנייה לספק/למוכר בלבד ולא אלינו.
   
 11. אפשר לשלם במזומן או העברה בנקאית? לא ניתן לשלם בגין שירותים המוענקים על ידינו במזומן, בשיק ולא ניתן לשלם ישירות לשליח או בהעברה בנקאית (שלוקחת זמן, ובזמן ההמתנה ניאלץ, עפ"י חוק לאחסן את המשלוח תחת פיקוח מכס, עלות שלא נוכל לאמוד אותה). דרך התשלום היחידה שאנו מאפשרים הינה כרטיס אשראי. 

 12. אם אני משלם עכשיו, מתי אני מקבל את המשלוח? לאחר התשלום, המשלוח נכנס לתהליך שחרור מול המכס. לאחר השחרור, המשלוח יוצא מנתב"ג להפצה אל הכתובת שהוזנה בעת הזמנת הטובין
  בדרך כלל הליך ללא עיכובים ובעיות מיוחדות מסתיים תוך פרק זמן קצר. אנו משקיעים את מירב המאמצים על מנת לבצע את ההליך כמה שיותר מהר. 
  היה והמשלוח יידרש לבדיקה פיזית של המכס אנו נמשיך לטפל אך זה עלול לעכב את ההליך במספר ימים נוספים – עניין זה מצוי מחוץ לשליטתנו והוא כפוף להחלטת המכס בלבד. 
  ביכולתך להתעדכן בהליך בכל עת, דרך מעקב באתר. 
  חשוב להבהיר, כי איננו יכולים להתחייב למסגרת זמנים כזו או אחרת ואנו פועלים כמיטב יכולתנו על מנת שההליך יתבצע בצורה המהירה ביותר.
   
 13. השליח יתאם עמי את ההפצה?  לצערנו, איננו יכולים לאפשר תיאום מול השליח. בתום הליך השחרור, המשלוחים יוצאים להפצה. אם לא תהיה בבית בזמן ההפצה, תושאר הודעה או שתשלח אליך הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד הרשום בהזמנה (כשמדובר בקיבוצים ויישובים ייתכן ותהיה הפצה למחלק הדואר בישוב והדבר עשוי לעכב את מסירת המשלוח לידיך במספר ימים נוספים). 
  בכל מקרה, ניתן לעקוב אחרי זמני ההפצה באתר. 
   
 14. אם אני לא בבית? 
  המשלוח מגיע על פי קווי הפצה במהלך שעות היום. המשלוח יימסר אליך או למישהו מטעמך בהצגת תעודה מזהה (מעל גיל 18) שיימצא בכתובת שהוזנה בעת הזמנת הטובין ושיחתום על המשלוח. ככל ולא יימצא אף אדם בכתובת בעת מסירת המשלוח, תושאר הודעה או שתשלח אליך הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד הרשום בהזמנה. 

 15. איך אני יוצר קשר במקרה של תקלה או שהמשלוח לא הגיע אלי? 
  ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות לחיצה על לחצן 'צור קשר' באתר ונשמח לספק שירות מקצועי איכותי ומהיר.
   
 16. בפעם הקודמת שהזמנתי את אותו מוצר, לא נתבקשתי לשלם. מדוע? 
  יכול והדבר נובע כתוצאה מהעובדה שערך המוצר הינו כעת גבוה מ75 דולר ארה"ב או שחוקי המכס השתנו. 
  חברתנו מחויבת להצהיר ולהעביר תהליך שחרור מלא על כל טובין שמגיע דרכה בכפוף לחוקי מדינת ישראל ליבוא אישי. חוקים אלו ניתן למצוא באתר רשות המיסים.
   
 17. מדוע המשלוח שלי עובר הליך של בדיקה פיזית במכס? בתהליך שחרור, המשלוח עובר בדיקה ממוחשבת מול גורמי המכס ולעיתים המכס דורש לראות את הטובין ולהעבירו בדיקה פיזית מדוקדקת. 
  אין לנו יכולת לצפות באילו מקרים המכס ידרוש בדיקה והדבר אינו בשליטתנו. 
  למשל, ישנם מוצרים נחשבים לרגישים ולגביהם הסיכוי לבדיקה פיזית גבוה לעומת שאר המוצרים (למשל: רחפנים, קורקינט חשמלי ועוד).
   
 18. מדוע המשלוח שלי דורש אישור של משרד ממשלתי (תחבורה/ בריאות/ תקשורת/ מכון תקנים וכיו"ב)? על פי חוקי מכס של מדינת ישראל, טובין מסוימים חייבים בהצגת אישור רשות מוסמכת בעת שחרורם מפיקוח המכס.לדוגמא: חלקי חילוף לרכב, מוצרי תקשורת מסוימים, ועוד. 
  היבואן (אתה) מחויב להציג אישורים אלו מול גורמי המכס בתהליך השחרור שיתבצע על ידי חברתנו עבורך. הליך זה כרוך בהגעה של נציג ממשרד ממשלתי הנדרש על פי חוק, ונציג מטעמינו יבצע עבורך בדיקה זו. לתשומת ליבך, כי ככל שהדבר כרוך בעלויות נוספות, יהיה עליך לשאת בהן.
 19. מדוע אני נדרש לשלם דמי אחסנה? על פי נהלי המכס, משלוח בלדרות ביבוא אישי שלא משוחרר תוך פרק זמן הקצוב בחוק, יאוחסן במסוף המטענים בפיקוח מכס בנתב"ג עד לקבלת התרת המשלוחהתשלום בגין האחסנה נגבה בהתאם לתעריף שבאתר ממ"ן. הוצאות אלו ייגבו מהיבואן (אתה) ואין לחברתנו כל שליטה על עלויות אלה. 

 20. מדוע אני נדרש למסור מספר ת.ז?  על פי חוק, משלוחים במשקל 5 ק"ג ומעלה ו/או 100  $ ומעלה דורשים מספר ת.ז או מספר דרכון לצורך שחרור הטובין. משלוחים שעל פי דרישת המכס/ משלוחים שאוחסנו המצריכים שחרור פרטני נדרש בהם מספר ת.ז או דרכון. 

 21. אני גר באילת, מדוע אני צריך לשלם מע"מ? על פי חוקי מדינת ישראל, תושבי אילת פטורים מתשלום 17% מע"מ. תהליך השחרור כולל גביית המס מע"מ מהיבואן. בעת מסירת המשלוח על היבואן לסור למשרדי המכס באילת בצירוף העתק שטר המטען, חשבון הספק, חשבונית מס קבלה ומספר רשימון ולקבל את ההחזר.
   
 22. האם במשלוח שערכו מעל 75 דולר ארה"ב עליי לשלם מיסוי גם על ההובלה? מחשבון ההמרה של המכס כולל בתוכו את ערך ההובלה בטובין שערכו מעל 75 דולר ארה"ב. לדוגמא, אם ביצעת יבוא אישי למוצר שערכו 80 דולר ארה"ב, וערך ההובלה עוד 10 דולר ארה"ב המיסים ייגבו לפי 90 דולר ארה"ב. לעומת זאת, אם ערך המוצר 60 דולר ארה"ב, כלומר פחות מ75 דולר ארה"ב, המוצר פטור ממס. כל המידע מופיע באתר רשות המיסים.

 23. האם ניתן לאסוף את המשלוח באופן עצמאי מנתב"ג? החבילות מאוחסנות במתחם השטח האווירי בנתב"ג והגישה לשם מוגבלת למורשים בלבד. על כן, לא ניתן לאסוף חבילה ממחסני החברה בנתב"ג.

 24. מה עושים אם החבילה שהגיעה אליי ניזוקה? החבילות שמגיעות לידי החברה מועברות לשחרור והפצה בשלמותן. במקרים חריגים מאוד, היה ואנו מאתרים נזק הנראה לעין חיצונית אנו מעדכנים בהתאם ומטפלים. בכפוף לכל דין, חברתנו לא נושאת באחריות לנזקים ולכל פיצוי כספי אם בכלל ולכן באחריות הצרכן להתדיין מול המוכר/הספק בנושאי זיכוי/פיצוי בגין הנזק.

 25. חסר לי פריט בחבילה. במצב של תכולה חסרה עליך לפנות אך ורק לספק/למוכר שלא סיפק את כל הסחורה המוזמנת, על ידי הצגה של חשבונית ואישור על תכולת המשלוח.

 26. תפצלו לי את החבילה כך שתהיה פחות מ75 דולר ארה"ב - האם אפשרי? הדבר אפשרי אך ורק אם מוצגת חשבונית התואמת מהספק שהלקוח מציג לנו שערך הסחורה נמוך מ75 דולר ארה"ב, והשאר הינו דמי הובלה. כמו כן, לא מדובר ב"פיצול" על סמך הגדרות המכס. הכוונה יותר לשינוי הערך של הסחורה לעומת מה שדווח מחו"ל. אין לנו כל אישור לפתוח חבילות ולבצע פיצולים על פי חוק.

 27. מדוע המשלוח שלי מעוכב/ טרם שוחרר מהמכס? יכולות להיות סיבות שונות שבגינן מעוכב / טרם שוחרר המשלוח מהמכס. הנפוצות שבהן הן:
  - המשלוח טרם נחת בישראל
  - המשלוח מעוכב במכס לבדיקה/ נדרש לבדיקה של משרד ממשלתי. ניתן לעקוב אחרי הסטטוס במעקב המשלוחים שבאתר.
  - טרם הסדרת את תשלום המיסים הנדרש לצורך תהליך השחרור

 28.  האם ניתן לייצא דרככם משלוחים לחו"ל? חברתנו מספקת, בין השאר, גם שירותי יצוא בתשלום. תהליך היצוא נפתח באיסוף החבילה מהשולח באמצעות שליח, הגעת המשלוח לנתב"ג, מדידה ושקילה של החבילה, הכנת שטר מטען, תהליך בטחון והטסה ליעד. עלות היצוא מורכבת מהובלה אווירית + היטלי דלק וביטחון. ניתן לבקש הצעות מחיר באמצעות המייל export@gcx.co.il 

 29. איך ניתן לעקוב אחר חבילה ששלחתי לחו"ל?  ניתן לעקוב אחר החבילה באמצעות מספר שטר מטען יצוא באתר שלנו.
   
 30. האם ניתן להחזיר את המשלוח לשולח דרככם? חברתנו מספקת, בין השאר, גם שירותי יצוא כאמור בתשלום. החזרת המשלוח תלויה בתכולתו ובשיקולי ביטחון של חברת התעופה (למשל: מכשירים  ניידים המכילים סוללות ליתיום, נוזלים, מטענים המוגדרים כמסוכנים וכו'). התהליך כרוך בעלויות שטעון, פתיחת תיק מול המכס, אגרת רשימון, דמי ניטול ואחסנה במסוף המטענים, דמי שילוח והיטלים. בחלק מהמקרים, המוכר נושא בעלויות ההחזרה לכן יש לבדוק כל נושא לגופו. ניתן לבקש הצעות מחיר באמצעות המייל export@gcx.co.il
   
 31. מהי עלות ההחזרה של המשלוח? המחיר תלוי ביעד המשלוח והמשקל. העלות מורכבת מהובלה אווירית + היטלי דלק וביטחון.

 

* מובהר כי המידע שלעיל ניתן לנוחיות בלבד והוא עשוי להשתנות בכל עת ע"י עקב שינויים בחקיקה או הנחיות גורמי המכס או כל גורם ממשלתי/רגולטורי אחר במדינת ישראל או בחו"ל.