אנו חברת GCX פועלים לשחרור המטען בכפוף לחוקיות היבוא ועפ"י חוק, ונדאג להפצתו ליעד המבוקש, במטרה להשלים עבורך חווית קניה איכותית ומקצועית.


לצורך שחרור המשלוח, ועל פי דרישת משרד התקשורת משלוחים המכילים מוצרים המשדרים/קולטים WIFI/ תדרים מצריכים אישור ממשרד התקשורת.

עלייך לשלוח למשרד התקשורת טופס הנקרא "נספח ו- בקשה לשחרור חד פעמי מהמכס של מכשיר", לפקס שמספרו - 03-5198103 או לכתובת המייל: Requests@moc.gov.il.

את הטופס ניתן להוריד מהקישור הבא: http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/186.pdf


במידה והמשלוח אינו מכיל מוצר המשדר/קולט WIFI/ תדרים, עלייך להעביר אלינו את ההצהרה הבאה:

לכבוד גובה המכס, מספר שטר מטען____________ (רשום בנושא של המייל), מספר ת"ז_________ שם מלא_________.

אני מצהיר בזאת כי המשלוח שלי מכיל ____________________________ (תיאור מדויק - מה מכילה החבילה, דגם, כמות יח' וכו'),

ומתחייב בזאת כי המכשיר אינו משדר תדרים.

תאריך:__________________ חתימה:________________________


*חשוב לציין כי להצהרה שתישלח ישנו תוקף משפטי ולכן חשוב להצהיר באופן מדויק, הצהרה שתיתפס כאינה נכונה עלולה לגרור קנס ממכס ישראל.

לבירורים ניתן לפנות http://www.moc.gov.il/327-he/MOC.aspx או להתקשר למשרד התקשורת בטלפון שמספרו- 03-5198282

לאחר קבלת מסמך הנקרא "אישור מיוחד לשחרור ציוד קשר אלחוטי" ממשרד התקשורת, אנא העבר אותו אלינו בהקדם ואנו באמצעותו בלבד נוכל לשחרר אותו ממכס ולהפיצו אלייך בהקדם. 

לידיעתך, חלק מתהליך השחרור וקבלת האישורים הנדרשים להתרת המשלוח כרוך באחסנת המשלוח במחסן בפיקוח מכס.

האחסנה הזו כרוכה בעלויות עליהן אין לנו כל שליטה.

מידע לגבי תעריף דמי אחסנה וניטול מסוף מטענים של מחסן רישויי נתב"ג- ממן תוכל למצוא באתר ממן https://www.maman.co.il/he/2-8.asp

 

אנו ממליצים שלא להתעכב בהגשת המסמכים וקבלת האישורים על מנת שלא לגרור הוצאות אחסנה.

לאחר קבלת האישור יש להסדיר מולנו את תשלום המיסים /אחסנה על מנת לשחרר את המשלוח ממכס.

גובה התשלום הינו בהתאם לערך המשלוח ועל פי חוקי מכס ישראל.

הערות כלליות ליבוא אישי:

* עפ"י חוקי מדינת ישראל ישנם מיסים שונים החלים על טובין ביבוא כגון: מע"מ, מס קניה, מכס. בנוסף קיימים היטלים מטעם רשויות כגון: משרד הבריאות ומשרד התחבורה. ישנן גם דרישות תקן כחוק.

בייבוא טובין בדואר או במשלוח אוויר חל פטור מתשלום מסים על טובין שערכם אינו עולה על 75$ (למעט טבק ואלכוהול/ משלוחים המכילים טובין המצריך אישור של משרד ממשלתי כמו תחבורה/תקשורת/ בריאות ועוד).

ערך הטובין שהזמנת הינו בין 75$ ל-500$ ולכן יהיה הטובין פטורים מתשלום מכס, אבל חייבים בתשלום מס קנייה (אם חל), ומע"מ( המע"מ מחושב מתוך ערך CIF הכולל את עלות הטובין + ערך הובלה וערך יחסי לביטוח).

טובין שערכם עולה מעל 500$ חייבים בתשלום מלוא המסים החלים עליהם בדומה ליבוא המסחרי,

גם אם נשלחו ללא תמורה מאדם פרטי ואפילו אם הם משומשים.

מידע נוסף ניתן למצוא במדריך ליבוא אישי של דואר חבילות (את שיעורי המסים החלים על טובין שונים שנהוג להביאם ביבוא אישי ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים). הפרטים לגבי חוק המכס נמצאים באתר רשות המסים בכתובת: https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx

* באפשרותך לבחור לשחרר באופן עצמאי את כל המידע תוכל למצוא באתר לשכת המסחר או רשות המיסים. לידיעתך, גם שחרור עצמאי באמצעות לשכת המסחר כרוך בדמי טיפול של לשכת המסחר עצמה.

*בעת הליך השחרור, יתכן שהמכס ידרוש בדיקה פיסית או כל בדיקה אחרת, שעלולה לגרור אחסנה שתחול על היבואן (דמי אחסנה ודמי טיפול).

ָָ*במידה והליך השחרור יתארך, שלא בשליטתנו, יעוכב המשלוח ויאוחסן במסוף המטענים במחסן בפיקוח מכס על פי חוק עד להשלמת הטיפול, ויתכן שיחולו עליו דמי אחסנה ודמי טיפול.

*במשלוחים בעלי ערך החל מ100$ כולל ו/או החל מ5 ק"ג כולל- נדרשת תעודת זהות של היבואן על פי חוקי המכס.

*במקרים בהם נדרשת גביית מיסים ומע"מ כחוק יחולו המיסים והאגרות על היבואן כולל דמי טיפול.

*תעריף דמי טיפול עפ"י מחירון החברה מפורסם באתרנו:gcx.co.il

*ניתן להתעדכן בכל הנוגע לחוקיות היבוא באתר החברה. כמו כן קישוריות לאתרי רשות המיסים, משרדי הממשלה השונים, מסוף המטענים מופיעים באתרנו.

*ניתן להתעדכן במצב המשלוח עד למסירת החבילה ליעדה, באתר החברה www.gcx.co.il באמצעות מספר שטר המטען שברשותך ( מספר שטר המטען מופיע בכותרת של מייל זה).

*בכל נושא ניתן לפנות אלינו דרך האתר 

*מענה טלפוני יינתן לגבייה בלבד.


בברכה ,

מחלקת שחרורי מכס

צוות אישורים עבור משרדים ממשלתיים

GCX.