כל מוצר המשוחרר כיבוא אישי בעל ערך של מעל 75$ חייב במע"מ כחוק.

חישוב המיסים עפ"י חוק הינו על בסיס ערך המוצר (כפי שהוצהר ע"י השולח) פלוס ערך ההובלה וביטוח


לצורך שחרור טובין מהמכס ע"פ חוק ישנם תשלומים למספר גורמים שצריך לקחת בחשבון :

- מיסים (מע"מ , מכס , מס קניה וכדומה) ישולמו לרשות המיסים

- אגרות (דמי אחסון , אגרת מחשב , אגרת ביטחון וכדומה ) ישולמו למסופי המטען , רשות שדות התעופה וכדומה

- עמלות (דמי טיפול ושחרור , עמילות מכס וכדומה ) ישולמו לחברות הבלדרות , לשכת המסחר , עמילי מכס וכדומה

* בחלק מהמקרים השולח או אתר הסחר בוחר לשלם מראש את המיסים והעמלות ולגלם את העלות במחיר המוצר ללקוח

להלן טבלת עמלות שחרור למשלוחים המשוחררים כיבוא אישי לפי ערך המשלוח
החל מתאריך 15.11.2018


ערך משלוח (לפי $)

עמלת שחרור (כולל מע"מ)
לא כולל מיסים ואגרות בגין הטובין

75$ - 499$

69 ₪

500$ - 999$

149 ₪

1000$ - 9999$

299 ₪


הוצאות נוספות הכרוכות בתהליך השחרור:

בדיקה פיזית (במידה ותידרש על ידי המכס)  - 150 ₪

דמי טיפול במסמכי חוקיות מול רשויות הממשלה - 300 ₪

דמי טיפול לאישור משרד התחבורה / הבריאות - בייבוא אישי - 60 ₪

משלוחים לרשות הפלסטינאית עד 75$ – "עלות טיפול ושחרור לרשות הפלסטינאית" בסך של 60 ₪ 

משלוחים לרשות הפלסטינאית מעל 75$ – "עלות טיפול שחרור לרשות הפלסטינאית"- 30 ₪ 

דמי טיפול *משלוח מיוחד  – 155  
(*) משלוח מיוחד הוא משלוח שהליך שחרורו חורג מהליך השחרור הרגיל (לדוגמא : קטין , תושב זר , עולה חדש , בדיקת שיקוף ביטחונית וכדומה)


אגרת מחשב וביטחון (בהתאם לערך המשלוח)

משלוחים בערך של $500 - $100 יחויבו באגרת מחשב 18 ₪

משלוחים בערך של $1000 – $500 יוחיבו באגרת מחשב 18 ₪ + אגרת ביטחון 41 ₪

משלוחים בערך של 1000$ ומעלה יחויבו באגרת מחשב 36 ₪ + אגרת ביטחון 41 ₪


אגרות אחסנה (ממ"ן/ סוויספורט) – ממ"ן הינו גוף בפיקוח המכס אשר מספק שירותי אחסון, יבוא ויצוא בפיקוח המכס. ממ"ן גובים עמלה בגין אחסנת המשלוח בהתאם למשקל הטובין ובגין כל יום אחסנה מרגע הגענו ארצה.
להלן קישור לעלויות האחסנה -  ממן \ סויספורט


רשות המיסים – המכס פועל על פי תקנות ופקודות המכס שנקבעו על ידי המדינה ובה מופרטים החוקים לגבי גובה המיסים וחוקיות היבוא (אישורים מיוחדים הדרושים לשחרור מטענים בעת יבואן ארצה. באתר זה תוכלו לבחון את עלות המיסים הנדרשת לסוג המוצר שבחרתם לייבא ארצה , מבעוד מועד. להלן קישור לאתר רשות המיסים


אישורים מיוחדים למשרדי ממשלה – במידה ויידרש משלוח בעת שחרור ממכס להגיש מסמכי חוקיות מהמשרדים השונים : תקשורת/ תחבורה/ בריאות/ תקנים / חקלאות וכיו"ב להלן קישורים לנוחיותכם: 

רשות המיסים

מכון התקנים

משרד התקשורת

משרד התחבורה

לשכת המסחר

משרד הבריאות

משרד החקלאות
 

הערות :

המחירים המוצגים , מותנים בערך הטובין וסוג הטובין .

המחירים מוצגים בשקלים

המחירים הנקובים כוללים מע"מ