הבדיקה האם יחול מס נעשית על פי ערך הטובין בלבד. עם זאת, היה ונקבע כי חל מס, הוא יחושב לפי ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח והביטוח.
כך לדוגמא: נעליים שערכן 480$ ועלות המשלוח הינה 60$ יחוייבו בתשלום 17% מע"מ בלבד. החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$) . 17%X540=91.8
לעומת זאת, משלוח נעליים שערכן 520$ ועלות המשלוח 20$, יחוייב בתשלום 31% מס כולל. גם במקרה זה החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$) - 167.4=540X31%

במידה וערך המשלוח המוצהר כולל את עלויות ההובלה והביטוח ללא הפרדה, שיעור המס יחושב על פי ערך החבילה כולה.
כך לדוגמא: (בהמשך ובהתאם לדוגמא שלעיל) משלוח נעליים שיוצהר עליו "540$ כולל הובלה וביטוח" יחוייב ב- 31% מס, גם אם בפועל ערכן של הנעליים הינו 480$ ועלות המשלוח הינה 60$.