תוספת חיוב היטל דלק ובטחון

 

 

השינויים במחירי הדלק משתקפים בתנודות העלויות בתעשיית התחבורה, ולכן מחייבים היטל הדלק אשר
משתנה בקו ישיר לתנועות מחירי הדלק.
GCX  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה ההיטל ומשך זמן ההיטל על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מראש. 

 

 

חודש גובה ההיטל
יולי 2016 17%
ינואר 2017 17%
יולי 2017 17%* מגובה היטל זה יוכלו להינות לקוחות מצטרפים ולקוחות בעלי חשבון ב GCX.

אנא בדקו את ההיטל באתר זה באופן קבוע בכדי להתעדכן.

לידיעתכם, חישוב ההיטל נגזר מעלות ההובלה בהתאם למחירון החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי המחושב על פי מדרגות משקל או נפח, הגבוהה מבין השניים ביחס של 1:5.