שלום,

המשלוח שרכשת מחו"ל בדרך של "יבוא אישי" נחת/עומד לנחות בארץ.


 אנו חברת GCX פועלים לשחרור המטען בכפוף לחוקיות היבוא ועפ"י החוק, ונדאג להפצתו ליעד המבוקש, במטרה להשלים עבורך חווית קניה איכותית ומקצועית. 

לצורך שחרור המשלוח ממכס ועל פי דרישת משרד התקשורת משלוחים המכילים מוצרים המשדרים/קולטים תדרי רדיו או עובדים עם WIFI מצריכים הוצאת אישור יבוא ממשרד התקשורת.


לנוחיותכם להלן מדריך להוצאת האישור ממשרד התקשורת –

עליך להיכנס לקישור המוצג מטה ולמלא את טופס הבקשה, 

לאחר שליחת הטופס אתם תקבלו את התשובות ממשרד התקשורת אל כתובת המייל שתציינו בבקשה, 

חשוב לציין שאנו לא מקבלים עדכונים ממשרד התקשורת.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=wirelessPermit@moc.gov.il


להלן הפרטים למילוי הטופס –

עמוד 1:

המבקש – יבואן פרטי

סוג הבקשה- אישור מיוחד

מטרת היבוא - יבוא אישי

עמוד 2:

יש למלא פרטים שלכם בחלק הראשון.

בחלק השני יש לסמן:

האם קיים איש קשר טכני – לא

האם מגיש הבקשה מיופה כוח – לא

האם קיים עמיל מכס – לא

עמוד 3:

פרט מכס – בהתאם לערך המוצר

מוצרים עד 75$ : 9802000000/0

מוצרים בין 500$-75$ : 9803300000/5

מוצרים בין 1000$-500$ : 9804990000/8

כל שאר המידע הוא בהתאם ליצרן ולמוצר, תוכלו למצוא את רוב המידע ברשת או בבירור מול היצרן.

סוג ציוד – בהתאם למוצר שקיים במשלוח, יש לבחור מבין האופציות.

עמוד 4:

יש לצרף מפרט טכני של המוצר,

תוכלו לאתר אחד ברשת בעזרת חיפוש בגוגל של המוצר + Data Sheet או Specs

הצהרה בדבר חובה לקבל אישור מקמ"ט תקשורת תוכלו למצוא בעמוד השני בקישור הבא : https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/import_cell/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%95.pdf

חשבון ספק מצורף למייל זה, במספר חשבון ספק יש לכתוב את מספר שטר המטען של המשלוח שמצוין בכותרת המייל.

תאריך חשבון ספק מצוין על גבי חשבון הספק עצמו.

האם החשבונית מסוג פרפורמה – כן

שטר מטען מצורף למייל זה, מספרו מצוין בכותרת המייל והתאריך מצוין על גבי שטר המטען

עמוד 5:

העמוד החמישי אינו חובה, אך תוכלו לסמן אחר ולציין שם שמדובר ביבוא אישי

עמוד 6:

יש לסמן את התיבה וללחוץ על שלח.

לבירורים ניתן לפנות לאתר משרד התקשורת בכתובת

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications

או במספר הטלפון 03– 5198282

רק לאחר קבלת מסמך הנקרא "אישור מיוחד לשחרור ציוד קשר אלחוטי" ממשרד התקשורת והעברתו אלינו אנו נוכל לשחרר אותו ממכס ולהפיצו אלייך בהקדם האפשרי.

 

שימו לב שהאישור ניתן לפי השם שתזינו בדף השני ולפי שטר המטען של המשלוח, לכן הם חייבים להיות זהים במדויק לפרטים של המשלוח עצמו ! באם הפרטים לא יהיו זהים לא יהיה באפשרותנו להצליב בין האישור לבין המשלוח והוא אינו יהיה תקף!

לידיעתך, חלק מתהליך השחרור וקבלת האישורים הנדרשים להתרת המשלוח כרוך באחסנת המשלוח במחסן בפיקוח מכס.

האחסנה הזו כרוכה בעלויות עליהן אין לנו כל שליטה.

מידע לגבי תעריף דמי אחסנה וניטול מסוף מטענים של מחסן רישויי נתב"ג- ממן תוכל למצוא באתר ממן https://www.maman.co.il/he/2-8.asp

 

אנו ממליצים שלא להתעכב בהגשת המסמכים וקבלת האישורים על מנת שלא לגרור הוצאות אחסנה.

לאחר קבלת האישור יש להסדיר מולנו את תשלום המיסים, אחסנה ואגרות שיחולו על מנת לשחרר את המשלוח ממכס.

גובה התשלום הינו בהתאם לערך המשלוח ועל פי חוקי מכס ישראל.


הערות כלליות ליבוא אישי:

* עפ"י חוקי מדינת ישראל ישנם מיסים שונים החלים על טובין ביבוא כגון: מע"מ, מס קניה, מכס. בנוסף קיימים היטלים מטעם רשויות כגון: משרד הבריאות ומשרד התחבורה. ישנן גם דרישות תקן כחוק.

בייבוא טובין בדואר או במשלוח אוויר חל פטור מתשלום מסים על טובין שערכם אינו עולה על 75$ (למעט טבק ואלכוהול/ משלוחים המכילים טובין המצריך אישור של משרד ממשלתי כמו תחבורה/תקשורת/ בריאות ועוד).

ערך הטובין שהזמנת הינו בין 75$ ל-500$ ולכן יהיה הטובין פטורים מתשלום מכס, אבל חייבים בתשלום מס קנייה (אם חל), ומע"מ (המע"מ מחושב מתוך ערך CIF הכולל את עלות הטובין + ערך הובלה וערך יחסי לביטוח)

טובין שערכם עולה מעל 500$ חייבים בתשלום מלוא המסים החלים עליהם בדומה ליבוא המסחרי

גם אם נשלחו ללא תמורה מאדם פרטי ואפילו אם הם משומשים.

מידע נוסף ניתן למצוא במדריך ליבוא אישי של דואר חבילות (את שיעורי המסים החלים על טובין שונים שנהוג להביאם ביבוא אישי ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים). הפרטים לגבי חוק המכס נמצאים באתר רשות המסים בכתובת:

https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx

*באפשרותך לבחור לשחרר באופן עצמאי, את כל המידע תוכל למצוא באתר לשכת המסחר או רשות המיסים.

לידיעתך, גם שחרור עצמאי באמצעות לשכת המסחר כרוך בדמי טיפול של לשכת המסחר עצמה.

*בעת הליך השחרור, יתכן שהמכס ידרוש בדיקה פיסית או כל בדיקה אחרת, שעלולה לגרור אחסנה שתחול על היבואן (דמי אחסנה ודמי טיפול).

*במידה והליך השחרור יתארך, שלא בשליטתנו, יעוכב המשלוח ויאוחסן במסוף המטענים במחסן בפיקוח מכס על פי חוק עד להשלמת הטיפול, ויתכן שיחולו עליו דמי אחסנה ודמי טיפול.

*במשלוחים בעלי ערך החל מ100$ כולל ו/או החל מ5 ק"ג כולל- נדרשת תעודת זהות של היבואן על פי חוקי המכס.

*במקרים בהם נדרשת גביית מיסים ומע"מ כחוק יחולו המיסים והאגרות על היבואן כולל דמי טיפול.

*תעריף דמי טיפול עפ"י מחירון החברה מפורסם באתרנו:

https://www.gcx.co.il/

*ניתן להתעדכן בכל הנוגע לחוקיות היבוא באתר החברה. כמו כן קישוריות לאתרי רשות המיסים, משרדי הממשלה השונים, מסוף המטענים מופיעים באתרנו.

*ניתן להתעדכן במצב המשלוח עד למסירת החבילה ליעדה, באתר החברה

https://www.gcx.co.il/

באמצעות מספר שטר המטען שברשותך (מספר השטר מטען מופיע בכותרת של מייל זה).

*בכל בירור יש לפנות אלינו בכתובת:

customersrvice@gcx.co.il

*פניות בגין משלוחים שהוזמנו ברשת ייענו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ולא באמצעות שיחת טלפונית.


תודה.

מחלקת שחרורי מכס

צוות אישורים עבור משרדים ממשלתיים