אנו חברת GCX פועלים לשחרור המטען בכפוף לחוקיות היבוא ועפ"י חוק, ונדאג להפצתו ליעד המבוקש, במטרה להשלים עבורך חווית קניה איכותית ומקצועית.


לצורך שחרור המשלוח, על פי הנחית המשרד הממשלתי, עלייך לשלוח לנו בחוזר הצהרת יבואן עם תיאור מדויק של תכולת המשלוח עבור משרד הבריאות/ תחבורה, להלן דוגמא:

לכבוד משרד ה _________

אני ______________ מספר ת.ז_________ מצהיר בזאת כי המשלוח מכיל _________________________________.

תאריך______________ חתימה:___________________


הערות כלליות ליבוא אישי:

* עפ"י חוקי מדינת ישראל ישנם מיסים שונים החלים על טובין ביבוא כגון: מע"מ, מס קניה, מכס. בנוסף קיימים היטלים מטעם רשויות כגון: משרד הבריאות ומשרד התחבורה. ישנן גם דרישות תקן כחוק.

*בייבוא טובין בדואר או במשלוח אוויר חל פטור מתשלום מסים על טובין שערכם אינו עולה על 75$ (למעט טבק ואלכוהול/ משלוחים המכילים טובין המצריך אישור של משרד ממשלתי כמו תחבורה/תקשורת/ בריאות ועוד).

*ערך הטובין שהזמנת הינו בין 75$ ל-500$ ולכן יהיה הטובין פטורים מתשלום מכס, אבל חייבים בתשלום מס קנייה (אם חל), ומע"מ( המע"מ מחושב מתוך ערך CIF הכולל את עלות הטובין + ערך הובלה וערך יחסי לביטוח).

*טובין שערכם עולה מעל 500$ חייבים בתשלום מלוא המסים החלים עליהם בדומה ליבוא המסחרי,

גם אם נשלחו ללא תמורה מאדם פרטי ואפילו אם הם משומשים.

*מידע נוסף ניתן למצוא במדריך ליבוא אישי של דואר חבילות (את שיעורי המסים החלים על טובין שונים שנהוג להביאם ביבוא אישי ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים). הפרטים לגבי חוק המכס נמצאים באתר רשות המסים בכתובת: https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx

* באפשרותך לבחור לשחרר באופן עצמאי את כל המידע תוכל למצוא באתר לשכת המסחר או רשות המיסים. לידיעתך, גם שחרור עצמאי באמצעות לשכת המסחר כרוך בדמי טיפול של לשכת המסחר עצמה.

*בעת הליך השחרור, יתכן שהמכס ידרוש בדיקה פיסית או כל בדיקה אחרת, שעלולה לגרור אחסנה שתחול על היבואן (דמי אחסנה ודמי טיפול).

ָָ*במידה והליך השחרור יתארך, שלא בשליטתנו, יעוכב המשלוח ויאוחסן במסוף המטענים במחסן בפיקוח מכס על פי חוק עד להשלמת הטיפול, ויתכן שיחולו עליו דמי אחסנה ודמי טיפול.

*במשלוחים בעלי ערך החל מ100$ כולל ו/או החל מ5 ק"ג כולל- נדרשת תעודת זהות של היבואן על פי חוקי המכס.

*במקרים בהם נדרשת גביית מיסים ומע"מ כחוק יחולו המיסים והאגרות על היבואן כולל דמי טיפול.

*תעריף דמי טיפול עפ"י מחירון החברה מפורסם באתרנו:gcx.co.il

*ניתן להתעדכן בכל הנוגע לחוקיות היבוא באתר החברה. כמו כן קישוריות לאתרי רשות המיסים, משרדי הממשלה השונים, מסוף המטענים מופיעים באתרנו.

*ניתן להתעדכן במצב המשלוח עד למסירת החבילה ליעדה, באתר החברה www.gcx.co.il באמצעות מספר שטר המטען שברשותך ( מספר שטר המטען מופיע בכותרת של מייל זה).

*בכל בירור יש לפנות אלינו דרך האתר

*מענה טלפוני יינתן לגבייה בלבד.


בברכה,

מחלקת שחרורי מכס

צוות אישורים והצהרות עבור משרדים ממשלתיים

GCX.