תשלום מיסים ואגרות כחוק-

אנו חברת GCX גלובל קורייר אקספרס, חברת בלדרות ותיקה וסוכן מכס מורשה, שעיקר עיסוקה הוא טיפול במשלוחים של טובין הנרכשים באופן מקוון והמועברים אלינו מספקים/יצרנים בחו"ל לשחרור מהמכס בארץ.

על-פי חוקי מדינת ישראל, ישנם מיסים שונים החלים על יבוא של טובין כגון: מע"מ, מס קניה, וכיו"ב. בנוסף, קיימים היטלים/אגרות על טובין מסוימים מטעם רשויות כגון: משרד הבריאות, משרד התקשורת ומשרד התחבורה. מידע נוסף ניתן למצוא במדריך ליבוא אישי של דואר חבילות (את שיעורי המסים החלים על טובין שונים שנהוג להביאם ביבוא אישי ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים) פרטים לגבי חוק המכס נמצאים באתר רשות המסים בכתובת: https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspxתשלום עלויות שחרור- הליך שחרור טובין מהמכס כרוך בפעולות פיסיות מול המכס המצריכות כוח אדם מקצועי ומיומן בעל רישיון סוכן מכס ומערכות טכנולוגיות בגין שירות זה שאנו מבצעים אנו גובים דמי טיפול. דמי הטיפול משתנים כמובן בהתאם לסוג הטובין, ערך הטובין, הליך השחרור והן מפורטים באתר החברה. באפשרותך לבחור לשחרר את המוצרים באופן עצמאי ותוכל למצוא את כל המידע עבור כך באתר של לשכת המסחר, אתר רשות המיסים או באתרים של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. עם זאת, למיטב ידיעתנו, גם שחרור עצמאי באמצעות לשכת המסחר כרוך בדמי טיפול של לשכת המסחר עצמה. כאמור, ניתן לברר את מחירון לשכת המסחר באתר הרלוונטי. במעמד סירובך אנו נעדכן סירוב לתשלום לנציגינו בחו"ל שינחו אותנו בהחלטת הספק/המוכר. עד אז ועל פי חוק, המשלוח יאוחסן במסוף המטענים תחת פיקוח המכס עד להודעה חדשה. חשוב לציין כי היה ותתחרט ותבקש לשחרר בהמשך את המשלוח, יצטרפו לדמי הטיפול בשחרור שלנו, דמי אחסנה בגין כל יום שהמשלוח אוחסן תחת פיקוח מכס, בהתאם לחוק. כאמור, מדובר בדמי אחסנה שמועברים ישירות למסוף המטענים ואין לנו כל שליטה עליהם שכן הם נדרשים עפ"י החוק.