על פי חוקי מכס של מדינת ישראל, טובין מסוימים חייבים בהצגת אישור רשות מוסמכת בעת שחרורם מפיקוח המכס.

לדוגמא: חלקי חילוף לרכב, מוצרי תקשורת מסוימים, ועוד.

היבואן (אתה) מחויב להציג אישורים אלו על מנת שחברתנו תוכל להציג מול גורמי המכס בתהליך שחרור המשלוח עבורך

כמו כן, באישורים מסוימים ייתכן שהתערבותך המיידית תידרש לצורך מילוי טפסים הדרושים לצורך הנפקת אישורים

לצערנו ללא הצגת האישור הנדרש לא נוכל להמשיך הליך שחרור המשלוח מהמכס